Opatření Covid-19

Každý účastník závodu je povinen dodržovat platná COVID nařízení. Vyplněné formuláře se budou odevzdávat při prezentaci. Připravte se na to.

Termín: 11.9.2021

Centrum závodu:

Dolní Životice,
areál Zámecký park – lesík

Prezentace:

8:30 až 10:30 hod – v areálu Zámecký park – lesík

Start:

 • Odrážedla: 10:45
 • Hlavní závod + dětský závod 8 km: 11:10
 • Dětský závod (2 km): 11:15

Celý harmonogram ke stažení: Harmonogram 2021

Trať:

Startovné:

 • zvýhodněné 300 Kč do 30.6.2021  
 • 400 Kč do 9.9.2021 (platba bude akceptována, pokud bude 10. září připsána na účet závodu. Poté je možné startovné zaplatit pouze v den závodu při registraci.)
 • 500 Kč v den závodu
 • děti 50 Kč – úhrada startovného pouze v den závodu

Účet pro platbu startovného: 2501771996/2010

Pokud se závod neuskuteční, startovné bude v plné výši vráceno.

Vypsané kategorie:

Pro zařazení do kategorie rozhoduje rok narození!

Kategorie dlouhá:

JM – Junioři (ročník 2006 – 2004) + podpis zákonného zástupce v den závodu.

Z1 – Ženy 18-35 let

Z2 – Ženy 36 let a více

M1 – Muží 18 – 29 let

M2 – Muži 30 – 39 let

M3 – Muži 40 – 49 let

M4 – Muži 50 – 59 let

M5 – Muži 60

Kategorie krátká:

KJZ – Juniorky (ročník 2006 – 2004) + podpis zákonného zástupce v den závodu.

KJM – Junioři (ročník 2006 – 2004) + podpis zákonného zástupce v den závodu.

KZ1 – Ženy 18-35 let

KZ2 – Ženy 36 let a více

KM1 – Muží 18 – 29 let

KM2 – Muži 30 – 39 let

KM3 – Muži 40 – 49 let

KM4 – Muži 50 – 59 let

KM5 – Muži 60

Dětské závody:

Krátká 2 km: (2 x 1 km okruh)

KD1 – (dívky ročník narození 2016)

KD2 – (dívky ročník narození 2015-2014)

             KH1 – (hoši ročník narození 2016)

KH2 – (hoši ročník narození 2015-2014)

Dlouhá 8 km:

D1 (dívky – ročník narození 2013-2012)

D2 (dívky – ročník narození 2011-2010)

            D3 (dívky – ročník narození 2009-2008)

            D4 (dívky – ročník narození 2007-2006)

            H1 (hoši – ročník narození 2013-2012)

            H2 (hoši – ročník narození 2011-2010)

H3 (hoši – ročník narození 2009-2008)

H4 (hoši – ročník narození 2007-2006)

Pro nejmenší

ODRÁŽEDLA (tzn. vozidlo BEZ pedálů !!!!) – vytýčený okruh v centru závodu.

Závodníkovi v dětských kategoriích a Juniorech je umožněno startovat ve vyšší kategorii, tzn. př. ZÁVOD DĚTÍ – dítě 7 let může jet delší trať a zařadit se do kategorie H1,D1 (děti 8-9 let).

Podmínky účasti:

Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník (rsp. zákonný zástupce za nezletilého závodníka) potvrzuje toto prohlášení:

Beru na vědomí, že:

 1. závod se jede za plného silničního provozu,

 2. se účastním na vlastní nebezpečí,

 3. je povinná ochranná přilba,

 4. nesu veškerou zodpovědnost za škodu způsobenou na zdraví či věcech, která vznikne mně nebo někomu jinému před, během, či po závodě,

 5. osoby mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující rok narození nezletilého. Bez podepsaného potvrzení nebude umožněno startovat. Potvrzení je možno podepsat i v době prezentace.

 6. budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.

 7. souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem MTB Životské hory (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagace na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na:
  – rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích
  – rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na videích
  souvisejících se závodem způsobem, který je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.mtbzivotskehory.cz a na facebookovém profilu závodu, případně také v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Dávám v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce pro potřeby pořadatele. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.“

 8. doporučená výbava – mobilní telefon s aplikací Záchranka.