Termín: 11.9.2022

Centrum závodu:

Dolní Životice,
areál Zámecký park – lesík

Prezentace:

8:30 až 10:30 hod – v areálu Zámecký park – lesík

Starty:

 

Tratě:

Po dohodě s Policií ČR byl začátek tratě silničního závodu přesunut na silnici III/44342 Dolní Životice – Štáblovice.

Startovné:

 • silniční závod – 200 Kč v den závodu
 • dětský závod – 50 Kč v den závodu

Vypsané kategorie:

Pro zařazení do kategorie rozhoduje rok narození!

Silniční závod:

JZ – Juniorky (ročník narození 2017)

Z1 – ženy 18 – 35 let

Z2 – ženy 36 a více let

JM – Junioři (ročník narození 2014-2013)

M1 –  muži 18-29 let

M2 – muži 30 – 39 let

M3 – muži 40 – 49 let

M4 – muži 50 – 59 let

M5 – muži 60 a více let

Dětské závody : okruhy 

KD1/KH1 – (dívky/hoši ročník narození 2017) – 1 okruh

KD2/KH2 – (dívky/hoši ročník narození 2016-2015) – 1 okruh

D1/H1 – (dívky/hoši – ročník narození 2014-2013) – 2 okruhy

D2/H2 – (dívky/hoši – ročník narození 2012-2011) – 3 okruhy

D3/H3 – (dívky/hoši – ročník narození 2010-2009) – 3 okruhy

D4/H4 – (dívky/hoši – ročník narození 2008-2007) – 4 okruhy

 

Pro nejmenší

ODRÁŽEDLA (tzn. vozidlo BEZ pedálů !!!!) – vytýčený okruh v centru závodu.

Závodníkovi v dětských kategoriích a Juniorech je umožněno startovat ve vyšší kategorii, tzn. př. ZÁVOD DĚTÍ – dítě 7 let může jet delší trať a zařadit se do kategorie H1,D1 (děti 8-9 let).

Podmínky účasti:

Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce každý závodník (rsp. zákonný zástupce za nezletilého závodníka) potvrzuje toto prohlášení:

Beru na vědomí, že:

 1. závod se jede za plného silničního provozu,

 2. se účastním na vlastní nebezpečí,

 3. je povinná ochranná přilba,

 4. nesu veškerou zodpovědnost za škodu způsobenou na zdraví či věcech, která vznikne mně nebo někomu jinému před, během, či po závodě,

 5. osoby mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující rok narození nezletilého. Bez podepsaného potvrzení nebude umožněno startovat. Potvrzení je možno podepsat i v době prezentace.

 6. budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.

 7. souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem MTB Životské hory (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagace na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na:
  – rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích
  – rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na videích
  souvisejících se závodem způsobem, který je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.mtbzivotskehory.cz a na facebookovém profilu závodu, případně také v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Dávám v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce pro potřeby pořadatele. Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů (o průběhu organizace závodu a dalších doprovodných instrukcích) na kontakt, který uvádím v přihlášce. V případě, že nebudu mít zájem o zasílání informačních e-mailů, budu sám pořadatele informovat.“

 8. doporučená výbava – mobilní telefon s aplikací Záchranka.